Padel Montenegro eFiskal verzija 12.0

Informacije o Padel Montenegro eFiskal instanca, Open Source ERP.

Instalirane aplikacije

CRM
Pratite potencijalne klijente i bliske mogućnosti
Web stranica
Kreator veb stranica preduzeća
Popis
Upravljajte svojim zalihama i logističkim aktivnostima
Fakturisanje
Fakture i plaćanja
Prodaje
Od citata do faktura
Mesto Prodaje
POS za tablet: prodavnice i restorani
eProdaja
Prodajte svoje proizvode na mreži
Kupovina
Narudžbenice, tenderi i ugovori
Kontakti
Centralizirajte svoj adresar
efiskal.me
Digitalna poslovna platforma eFiskal!
Rasprava
Ćaskanje, mrežni prolaz i privatni kanali
MuK Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Resource booking
Manage appointments and resource booking
Progressive web application
Make Odoo a PWA
Kalendar
Zakažite sastanke zaposlenih